Відкритий лист Української федерації гімнастики до національних федерацій гімнастики/An open letter from Ukrainian Gymnastics Federation to National Gymnastics Federations

26.05.2023
Post Photo

English verison

The Ukrainian Gymnastics Federation has filed an appeal with the Court arbitration for Sport ( CAS) to suspend the membership of the Russian Gymnastics Federation and the Belarusian Gymnastics Federation in the International Gymnastics Federation (FIG).

At the initial stage of the arbitration process, the Ukrainian Gymnastics Federation managed to find an opportunity to make initial payments to the CAS.

At the next stage, CAS asked to pay the further amount in advance.

The Ukrainian Gymnastics Federation is not able to pay this amount on its own and seeks help from other National Gymnastics Federations to provide financial sources in any amount, depending on the its possibility.

The Ukrainian Gymnastics Federation has opened a special bank account (the bank details are attached to the letter) that will be used exclusively for arbitration and legal costs related to the achievement of the above goal.

It is possible that additional financial resources will be needed in the legal battle that has begun, but the initial results are encouraging and we are not going to stop.

The Ukrainian Gymnastics Federation will regularly notify sponsors of expenses incurred from this account.

The Ukrainian Gymnastics Federation will be grateful to everyone who will provide financial assistance at this difficult time for the Ukrainian Gymnastics

Federation, Ukrainian sports, and the Ukrainian people.

The fight against the aggressor must be waged on all fronts, including the judicial front.

We will not forgive to the aggressor the destroyed Ukrainian cities, villages, sports facilities as well as the death of the civilians and military among whom there are many dead athletes.

Sincerely,

Iryna Deryugina

Vice-President

Ukrainian Gymnastics Federation

The Bank details of the Ukrainian RG Federation

Beneficiary: Ukrainian Gymnastics Federation,

Ukraine, Kyiv, Еsрlаnаdnа 42.

Вапk-Ассоuпt: JOINT STOCK COMPANY ‘THE STATE EXPORT-IMPORT

BANK OF UKRAINE’ Ukraine, 03150 Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA 56 322313 0000026006000013849

S.W.I.F.T.: EXBS UA UX


Українська версія

Відкритий лист Української федерації гімнастики до національних федерацій гімнастики

Національним федераціям гімнастики

Українська федерація гімнастики подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) аби призупинити членство в Федерації гімнастики Росії та Білоруської федерації гімнастики в Міжнародній федерації гімнастики (FIG).

На початковому етапі арбітражного процесу Українській федерації гімнастики вдалось знайти можливість здійснити початкову оплату до CAS.

На наступному етапі CAS попросив передоплату подальшої суми.

Українська федерація гімнастики не в змозі самостійно оплатити цю суму і звертається за допомогою до інших національних федерацій гімнастики для надання фінансової допомоги в будь-якому обсязі, залежно від ваших можливостей.

Українська федерація гімнастики відкрила окремий банківський рахунок (його реквізити вказані нижче), який буде використовуватись виключно для арбітражних та юридичних витрат, пов’язаних з досягненням вищезазначеної мети.

Не виключено, що для подальшого судового процесу знадобляться додаткові фінансові ресурси. Цей процес запустився і не збираємось зупинятись до перемоги.

Українська федерація гімнастики регулярно повідомлятиме усім нашим партнерам про витрати з даного рахунку.

Українська федерація гімнастики буде дуже вдячна усім, хто надасть нам фінансову допомогу в цей дуже важкий час для нашої Федерації, для українського спорту та українського народу.

Боротьбу проти агресора необхідно вести на усіх фронтах, в тому числі на судовому.

Ми ніколи не пробачимо агресору знищених українських міст, сіл, спортивних об’єктів та загибель цивільних та військових громадян України, в тому числі і спортсменів.

З повагою, 

Ірина Дерюгіна, віце-президент Української федерації гімнастики

Банківські реквізити Української федерації художньої гімнастики/The Bank details of the Ukrainian RG Federation

Beneficiary: Ukrainian Gymnastics Federation,

Ukraine, Kyiv, Еsрlаnаdnа 42.

Вапk-Ассоuпt: JOINT STOCK COMPANY ‘THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE’ Ukraine, 03150 Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.

IBAN: UA 56 322313 0000026006000013849

S.W.I.F.T.: EXBS UA UX