Member Photo

Юр’єв Володимир Іванович

Віце-президент із спортивної акробатики